Výrobky z textilného odpadu

Výsledný produkt je polotovar – trhanec o rôznej hrúbke a dĺžke vlákna určený pre ďalšie spracovanie v automobilovom, stavebnom, nábytkárskom priemysle.

Naše produkty dodávame v praktických baleniach na paletách, čo zabezpečuje ich jednoduchú manipuláciu a prepravu. Používame kvalitné drevené palety certifikované EPAL, ktoré zaručujú stabilitu a bezpečnosť našich výrobkov počas prepravy. Takto balené produkty sú ľahko naložiteľné a vyložiteľné, čo umožňuje rýchlu a efektívnu logistiku od nášho skladu až k vám.