Pripravujeme pre Vás novú webstránku.

O spoločnosti Hoveba s.r.o.

Firmu HOVEBA sme sa rozhodli založiť v roku 2007 s cieľom spracovať textilný odpad. Za týmto účelom sme v tom istom roku nainštalovali špecializovanú linku LAROCHE, ktorá nám umožňuje dodávať produkt najvyššej kvality.

Klienti z krajín V4: Od roku 2008 sme nadviazali partnerstvo významným dodávateľom produktov pre automobilový priemysel a vstúpili sme na Slovenský, Český a Maďarský trh.

Prevádzka pod Tatrami: Spracovanie sa prevádza v areáli Tatrasvit Sock a.s. v meste Svit. Výjazdy zo severnej diaľnice D1 Mengusovce a Poprad – západ sú vzdialené 5 kilometrov.

Vlastná doprava: V rámci firmy je našou veľkou výhodou vlastná vnútroštátna a medzinárodná nákladná preprava.

Kontaktné osoby

Pavel Bartoš – konateľ
+421 903 610 791
info@hoveba.sk

Adresa prevádzky

HOVEBA s.r.o.
Areál Tatrasvit Socks a.s.
Mierová 36/1
059 21 Svit

Fakturačná adresa

HOVEBA s.r.o.
29. januára 659/36
059 38 Štrba

IČO: 36782513
DIČ: 2022381064
IČ DPH: SK2022381064 podľa §4

Dátum vzniku: 26. mája 2007,

Obchodný register Okresného súdu Prešov, oddiel: Sro, vložka č. 18653/P