O spoločnosti Hoveba s.r.o.

Firma HOVEBA s.r.o. bola založená v roku 2007 s cieľom spracovávať textilný odpad.

Špecializovaná trhacia linka LAROCHE nám umožňuje dodávať produkt najvyššej kvality.

Klienti z krajín V4

Od roku 2008 sme nadviazali partnerstvo významným dodávateľom produktov pre automobilový priemysel a vstúpili sme na Slovenský, Český a Maďarský trh.

Prevádzka pod Tatrami

Spracovanie sa prevádza v areáli Tatrasvit Sock a.s. v meste Svit. Výjazdy zo severnej diaľnice D1 Mengusovce a Poprad – západ sú vzdialené 5 kilometrov.

Klienti z krajín V4

V rámci firmy je našou veľkou výhodou vlastná vnútroštátna a medzinárodná nákladná preprava.

Spracovanie textilného odpadu od roku 2007