Spracovanie textilného odpadu

Naším primárnym cieľom je znížiť množstvo odpadu, ktorý končí na skládkach. Každý rok sa na celom svete vyprodukuje až 75 miliárd kg nových textilných vlákien. Veľký potenciál vidíme v redukcii textilného odpadu, keďže opätovné využitie textílií má priamy a pozitívny dopad na životné prostredie. Spracovaním tohto materiálu na vlákna a následné využitie v stavebnom, automobilovom ale aj nábytkárskom priemysle či pri výstavbe diaľnic sme tu v spoločnosti HOVEBA schopní znížiť požiadavky na novú výrobu o tisíce ton ročne.

Široký rozsah spracovaných materiálov: Spracovávame rôzne druhy materiálov, rôzneho zloženia, ako napríklad: bavlna, polyester, polyamid, vlna, akrylový materiál, juta, polypropylén.

Doprava do Svitu: Tovar je dopravený k nám do prevádzky individuálnou alebo našou dopravou.

Triedenie a skladovanie: Dopravený materiál rozdeľujeme podľa materiálov a skladujeme v našich veľkokapacitných priestoroch.

Odstránenie netextilného materiálu: Zo spracovávaných látok manuálne odstraňujeme gombíky, zipsy a ostatné ozdoby a doplnky.

Spracovávanie materiálu: Samotné spracovávanie prebieha na päť valcovej trhacej linke LAROCHE.

Lisovanie a balenie: Vyrobená trhanina je lisovaná do balíkov o rozmeroch cca 70x100x70cm a váhe približne 200 kg. Balíky sú obalené fóliou, vážené, označené etiketou s údajmi a čiarovými kódmi.

Doprava materiálu: Po dohode s odberateľom je tovar dodávaný našou kamiónovou dopravou alebo prepravnými službami.