Doprava a skladovanie

Na vnútroštátnu a medzinárodnú prepravu využívame vlastné vozidlá o celkovej maximálnej nosnosti 23 ton. Pre nákladku a výkladku tovaru využívame VZV manipulačné vozíky. Disponujeme skladovou kapacitou 1300 m2.